. MyJurnal - Malaysia Citation Centre
      Browse By Title


      Browse By Subject
 
 

      Statistics
  Latest Uploads
  Most Viewed Articles
  Most Downloaded Articles
  Most Viewed Journals

      Articles uploaded in MyJurnal

Administrator Login

Melayu: Jurnal Antarabangsa Dunia Melayu


Kindly contact MCC if you forgot your password.
Home > View Journal
      View Journal

Melayu: Jurnal Antarabangsa Dunia Melayu

OVERVIEW:

Discipline(s) / Subdiscipline(s):

     1. Arts & Humanities
         - History
         - Religion

     2. Social Sciences
         - Cultural and ethnic studies

Print ISSN: 1675-6460
Publisher: Dewan Bahasa dan Pustaka
Publication type: Print
Publication frequency: 2 time(s) per year
Journal Website: http://jurnalmelayu.dbp.my/wordpress/?p=221

Contact Info

Melayu: Jurnal Antarabangsa Dunia Melayu
Bahagian Majalah, Jabatan Penerbitan
Tingkat 20, Dewan Bahasa dan Pustaka,
50460 Kuala Lumpur

E-mel: razali3@dbp.gov.my/ zaiton6@dbp.gov.my
Telefon: 03-21479242/ 03-21479257

Melayu: Jurnal Antarabangsa Dunia Melayu diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka, Malaysia dua kali setahun, iaitu pada bulan Januari dan Julai. Fokusnya ialah pada perkara, topik dan isu dalam pelbagai bidang di dunia Melayu yang meliputi pelbagai sudut pemikiran, kearifan, kesenian, budaya dan tamadun umat Melayu umumnya.

Semua makalah yang disiarkan dalam jurnal ini adalah hasil penyelidikan dan telah melalui proses pewasitan. Makalah merupakan karya asli yang tidak pernah disiarkan di mana-mana penerbitan sama ada dalam media cetak mahupun media elektronik. Jumlah makalah yang disiarkan dalam satu-satu keluaran adalah antara enam hingga lapan.

Umumnya manuskrip yang dipertimbangkan untuk jurnal ini ditulis dalam bahasa Melayu, namun manuskrip dalam bahasa Inggeris juga akan dipertimbangkan.

EDITORIAL INFORMATION:

Editorial Board

LEMBAGA EDITORIAL
 1. Prof. Dato’ Seri Dr. Md. Salleh Yaapar (Universiti Sains Malaysia)
 2. Prof. Dato’ Dr. Mohd Yusof Hj. Othman (Universiti Kebangsaan Malaysia)
 3. Prof. Dr. Ahmad Murad Mohd Noor Merican (Universiti Teknologi Petronas)
 4. Prof. Dr. Roosfa Hashim (Universiti Islam Antarabangsa Malaysia)
 5. Prof. Madya Dr. Hussein Othman (Universiti Tun Hussein Onn)
 6. Prof. Madya Dr. Mohd Kipli Abdul Rahman (Universiti Pendidikan Sultan Idris)

SIDANG EDITOR
Editor Pengurus
 • Haji Razali Che Mat (Dewan Bahasa dan Pustaka)

  Timbalan Editor Pengurus
 • Nurul Julia Alani Henry (Dewan Bahasa dan Pustaka)

  Editor
 • Zaiton Darois (Dewan Bahasa dan Pustaka)

  Pengerusi Lembaga Pengelola
 • Prof. Dr. Mohamed Hatta Shaharom

  Ketua Pengarah
 • Datuk Haji Abang Sallehuddin Abg. Shokeran

  Timbalan Ketua Pengarah (Dasar)
 • Dato' Hajah Padilah Haji Ali

  Timbalan Ketua Pengarah (Operasi)
 • Kamarul Zaman Shaharudin

  Pengarah Penerbitan
 • Dr. Haji Abang Patdeli Abang Muhi

 • SUBMISSION GUIDELINES:

  File:

  Halaman Judul
  • Halaman judul manuskrip perlulah mengandungi judul makalah, nama penyumbang, institusi atau afliasi dan alamat emel.

  Teks
  • Makalah yang dihantar mestilah asli dan tidak diterbitkan dalam mana-mana penerbitan.
  • perkataan dalam makalah ialah antara 4000-8000 patah perkataan, termasuk abstrak bahasa Melayu dan bahasa Inggeris, nota kaki, jadual, rajah, lampiran dan senarai rujukan.
  • Judul makalah hendaklah disertakan dalam teks penuh berserta abstrak pada halaman pertama teks.
  • Teks makalah hendaklah menggunakan fon Times New Roman 11 poin dan diketik langkau dua.
  • Sila inden setiap perenggan dengan tab.
  • Gunakan tiga peringkat tajuk (maksimum).
  • Makalah yang mengandungi fon yang tidak dapat dibaca menerusi microsoft word contohnya tulisan Jawi dan simbol mohon disertakan bersama bentuk pdfnya.

  Abstrak
  • 150-250 perkataan.
  • Abstrak hendaklah mengandungi pernyataan masalah, tujuan kajian, kerangka teori, metodologi, dapatan kajian dan kepentingannya.
  • Abstrak hendaklah ditulis dalam bahasa Melayu dengan padanannya dalam bahasa Inggeris.

  Kata kunci
  Tidak lebih daripada 6 perkataan.

  Nota
  • Nota hujung.

  Rujukan
  • Susunan mengikut Gaya Dewan.
  • Sekurang-kurangnya 10 rujukan.
  • Rujukan daripada bahan atau sumber yang berwibawa diutamakan (petikan daripada sumber asal).

  Hak cipta
  • Bagi tiap makalah yang diterbitkan, penulis dianggap telah memberikan keizinan kepada Dewan Bahasa dan Pustaka untuk menerbitkan makalahnya dalam Melayu: Jurnal Antarabangsa Dunia Melayu, termasuk dalam talian.
  • Jika penulis ingin menerbitkan semula makalahnya, sepenuhnya atau sebahagian sahaja, maka perlulah merakamkan bahawa sumber makalah tersebut daripada Melayu: Jurnal Antarabangsa Dunia Melayu terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka.
  • Penulis juga mesti menyatakan dengan jelas sumber bagi bahan-bahan yang digunakan dalam makalahnya.

    Journal Coverage
    Indexation
  Indexed by MyJurnal (2019)
  H-Index 0
  Immediacy Index 0.000
  Rank 0

    Other journals
  International Journal of Property Sciences
  JUMMEC
  Journal of Surveying, Construction and Property
  SARJANA
  SEJARAH : Jurnal Jabatan Sejarah Universiti Malaya
  Jurnal Pengajian Media Malaysia