. MyJurnal - Malaysia Citation Centre
      Browse By Title


      Browse By Subject
 
 

      Statistics
  Latest Uploads
  Most Viewed Articles
  Most Downloaded Articles
  Most Viewed Journals

      Articles uploaded in MyJurnal

Administrator Login

Melayu: Jurnal Antarabangsa Dunia Melayu


Kindly contact MCC if you forgot your password.
Home > View Journal
      View Journal

Melayu: Jurnal Antarabangsa Dunia Melayu

OVERVIEW:

Discipline(s) / Subdiscipline(s):

     1. Arts & Humanities
         - History
         - Religion

     2. Social Sciences
         - Cultural and ethnic studies

E-ISSN: 2682-8049
Print ISSN: 1675-6460
Publisher: Dewan Bahasa dan Pustaka
Publication type: Print & Electronic
Publication frequency: 2 time(s) per year
Journal Website: http://jurnal.dbp.my/index.php/melayu

Contact Info

Editor
Bahagian Majalah,
Dewan Bahasa dan Pustaka,
Jalan Dewan Bahasa
50460 Kuala Lumpur

E-mel: zaiton6@dbp.gov.my
Telefon:03-2147 9257

Melayu: Jurnal Antarabangsa Dunia Melayu diterbitkan dua kali setahun, iaitu pada bulan Januari dan Julai oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Terbitan pertama bermula pada bulan Jun 2003.

Jurnal ini membicarakan isu dan pemikiran dalam pelbagai bidang dalam Dunia Melayu berdasarkan penyelidikan akademik bagi merakamkan pelbagai sudut tamadun, budaya, pemikiran, kesenian dan kearifan Melayu umumnya. Makalah dalam jurnal ini ditulis dalam bahasa Melayu (untuk kebanyakan makalah) dan dibenarkan juga dalam bahasa Inggeris.

EDITORIAL INFORMATION:

Editorial Board

LEMBAGA EDITORIAL
 • Profesor Dr. Hashim Ismail (Universiti Malaya, Malaysia)
 • Profesor Dr. Rosazman Hussin (Universiti Malaysia Sabah, Malaysia)
 • Profesor Dr. Shahren Zaidi Ahmad Adruce (i-CATS University College)
 • Profesor Madya Dr. Mohd Samsudin (Universiti Kebangsaan, Malaysia)
 • Profesor Madya Dr. Raja Iskandar Raja Halid (Universiti Malaysia Kelantan, Malaysia)
 • Profesor Madya Dr. Noria Ak Tugang (Universiti Malaysia Sarawak, Malaysia)
SIDANG EDITOR Editor Pengurus
 • Dr. Rosmani Omar (Dewan Bahasa dan Pustaka)
Timbalan Editor Pengurus
 • Aninah Janang (Dewan Bahasa dan Pustaka)
Editor
 • Nurul Shaheza Zamri (Dewan Bahasa dan Pustaka)
Pengerusi Lembaga Pengelola
 • Dato’ Dr. Mohd Anuar Haji Rethwan
Ketua Pengarah
 • Dr. Hazami Jahari
Timbalan Ketua Pengarah (Dasar)
 • Haji Md Johari Hasan
Timbalan Ketua Pengarah (Operasi)
 • Zulfa Hamzah
Pengarah Penerbitan
 • Fauzilahyatun Mustafa

SUBMISSION GUIDELINES:

File:

Halaman Judul
•Judul
•Nama penyumbang
•Alamat
•Maklumat institusi
•E-mel untuk dihubungi


Teks
• Makalah yang dihantar mestilah asli dan tidak diterbitkan dalam mana-mana penerbitan.
• Jumlah perkataan dalam makalah antara 5000–8000 patah perkataan termasuk abstrak bahasa Melayu dan bahasa Inggeris, nota kaki, rujukan, jadual, rajah, lampiran dan bibliografi.
• Judul makalah hendaklah disertakan dalam teks penuh berserta abstrak pada halaman pertama teks.
• Teks makalah menggunakan fon Times New Roman 11 poin dan langkau dua. •Sila inden setiap perenggan dengan tab.
• Gunakan tiga peringkat tajuk (maksimum).
• Bagi makalah yang dihantar menerusi emel dan ejaan yang tidak dapat dibaca menerusi Microsoft Word contohnya tulisan Jawi, mohon disertakan bersama bentuk PDFnya.

Abstrak
• Abstrak antara 150-250 perkataan.
• Abstrak perlu mengandungi tujuan kajian, metodologi yang digunakan, jenis data, analisis, dapatan dan kesimpulan ringkas.
•Abstrak dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris.

Kata kunci
•Enam kata kunci dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris.

Nota
• Nota seminimum mungkin, dan menggunakan nota kaki.
• Kedudukannya di hujung teks sebelum rujukan.

Rujukan
•Susunan mengikut gaya American Psychological Association (APA) Edisi Ketujuh.
•Rujukan disusun mengikut abjad. Jika sumber rujukan daripada penulis yang sama dalam satu tahun, bezakan dengan menggunakan a, b dan c.
•Rujukan daripada sumber atau bahan yang berwibawa diutamakan.
•Rujukan lebih daripada 15 rujukan dan perlu ada rujukan daripada jurnal.
•Rujukan yang diberikan lengkap maklumatnya, dan ada rujukan terkini.
•Setiap rujukan yang ada dalam teks mesti ada dinyatakan dalam senarai Rujukan di belakang teks.
•Contoh gaya APA adalah seperti yang berikut:

Makalah Jurnal:
• Milner A. C. (1980). A missionary source for a biography of Munshi Abdullah. Journal Malaysian Branch Royal Asiatic Society (JMBRAS), III(1).
Buku:
• Tenas Affendy. (2013). Kearifan pemikiran orang Melayu. Tenas Affendy Fundation.
Kertas Kerja:
• Ahimsa-Putra, H. S. (2011). Kearifan tempatan dan jati diri bangsa. Seminar kearifan tempatan, Langkawi, 10–11 Oktober 2011.
Rujukan dalam Teks
• Nyatakan dalam teks nama pengarang, tahun penerbitan dan nombor halaman, contoh (Rudolf Mrazek, 1996: 604).
Rujukan dalam Talian
• Nadon, S. M., Koverola, C., & Schludermann, E. H. (1998). Antecedents to prostitution: childhood victimization. Journal of Interpersonal Violence. http://www.acessmylibrary.com/article-1G1-20471962/antecedents-prostitution-childhood. Retrieved 9 June 2010.

Hak cipta
• Penyumbang/penulis memberikan keizinan kepada DBP menerbitkan makalah mereka dalam jurnal DBP dan disiarkan dalam talian.
•Jika penulis ingin menerbitkan semula mana-mana makalahnya yang diterbitkan dalam Jurnal Bahasa perlulah dimaklumkan bahawa sumber makalah tersebut daripada jurnal terbitan DBP.

  Journal Coverage
  Indexation
Indexed by MyJurnal (2021)
H-Index 0
Immediacy Index 0.000
Rank 0

  Other journals
International Journal of Property Sciences
Journal of Health and Translational Medicine
Journal of Surveying, Construction & Property
SARJANA
SEJARAH : Jurnal Jabatan Sejarah Universiti Malaya
Jurnal Pengajian Media Malaysia