. MyJurnal - Malaysia Citation Centre
      Browse By Title


      Browse By Subject
 
 

      Statistics
  Latest Uploads
  Most Viewed Articles
  Most Downloaded Articles
  Most Viewed Journals

      Articles uploaded in MyJurnal

Administrator Login

Jurnal Penyelidikan Islam


Kindly contact MCC if you forgot your password.
Home > View Journal
      View Journal

Jurnal Penyelidikan Islam

OVERVIEW:

Discipline(s) / Subdiscipline(s):

     1. Arts & Humanities
         - Religion

Print ISSN: 1394-4428
Publisher: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia
Publication type: Print
Publication frequency: 1 time(s) per year
Journal Website: http://www.islam.gov.my/e-penerbitan/73-jurnal/1080-jurnal-penyelidikan-islam-bilangan-24-2011

Contact Info

Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM)
Aras 4-9 Blok D7, Kompleks D,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62519, Putrajaya

Telefon: 03-8886 4000
Faks : 03-8889 2039

Laman web: www.islam.gov.my

Jurnal Penyelidikan Islam diterbitkan sekali setahun. Jurnal ini merupakan himpunan sumbangan para pegawai JAKIM dalam menghasilkan penyelidikan dan penulisan ilmiah serta sumbangan artikel daripada pelbagai pihak yang merangkumi isu-isu berkaitan aqidah, syariah dan akhlak.

EDITORIAL INFORMATION:

Editor-in-Chief

Mohamad bin Saari

Editorial Board

PENASIHAT
 • YBhg. Dato' Othman bin Mustapha

  KETUA EDITOR
 • Mohamad bin Saari

  PENOLONG KETUA EDITOR
 • Azman bin Mat Hassan

  SIDANG EDITOR
 • Halim bin Ahmad
 • Fatimah binti Saad
 • Munir bin haji Md. Salleh
 • Norhalina binti Othman
 • Hasni binti Mohd Ali
 • Mohd Aizam bin Mas'od
 • Kamarulzaman bin Mustappa
 • Akhrun bin Musa
 • Sabri bin Mat Yasim
 • Radihan bin Saari
 • Hisral Zirhan bin Md Zahari

  URUS SETIA
 • Fatimah binti Ahmad
 • Enun binti Juffri Tn Sharifatul Muslim binti Tn Hamzah

 •   Journal Coverage
    Indexation
  Indexed by MyJurnal (2021)
  H-Index 0
  Immediacy Index 0.000
  Rank 0

    Other journals
  International Journal of Property Sciences
  Journal of Health and Translational Medicine
  Journal of Surveying, Construction & Property
  SARJANA
  SEJARAH : Jurnal Jabatan Sejarah Universiti Malaya
  Jurnal Pengajian Media Malaysia