. MyJurnal - Malaysia Citation Centre
      Browse By Title


      Browse By Subject
 
 

      Statistics
  Latest Uploads
  Most Viewed Articles
  Most Downloaded Articles
  Most Viewed Journals

      Articles uploaded in MyJurnal

Administrator Login

Jurnal Psikologi & Kaunseling Perkhidmatan Awam Malaysia


Kindly contact MCC if you forgot your password.
Home > View Journal
      View Journal

Jurnal Psikologi & Kaunseling Perkhidmatan Awam Malaysia

OVERVIEW:

Discipline(s) / Subdiscipline(s):

     1. Social Sciences
         - Psychology

Print ISSN: 2229-810X
Publisher: Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia
Publication type: Print
Publication frequency: 1 time(s) per year

Contact Info

Penerbit Jurnal Psikologi & Kaunseling Perkhidmatan Awam Malaysia
Bahagian Pengurusan Psikologi
Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia
Aras 3, Blok 1,
Menara Seri Wilayah, Presint 2
62100 Putrajaya

Telefon: 03-8324 2409
Faks: 03-8316 4427
E-mel: maemuna abidin@jpa.gov.my; dan izudin mashkor@jpa.gov.my

Jurnal Psikologi & Kaunseling Perkhidmatan Awam Malaysia merupakan penerbitan akademik daripada Bahagian Pengurusan Psikologi, Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia. Penerbitan jurnal ini adalah bertujuan untuk mempertingkatkan pengetahuan dan kemahiran aplikasi psikologi di samping menggalakkan perkongsian ilmu.

Sumbangan artikel daripada warga JPA, kementerian dan jabatan serta institut pengajian tinggi amatlah dialu-alukan. Artikel boleh ditulis dalam Bahasa Melayu atau Bahasa Inggeris. Keutamaan artikel untuk penerbitan akan diberikan kepada penyelidikan yang dilakukan dalam konteks perkhidmatan awam Malaysia. Artikel hendaklah berdasarkan hasil kerja yang meliputi:

 • penyelidikan psikologi dan kaunseling; atau
 • kaedah atau aplikasi psikologi dan kaunseling terbaru; atau
 • ulasan atau penilaian kritikal berhubung teori atau kajian psikologi dan kaunseling.
Penulis adalah bertanggungjawab sepenuhnya kepada semua fakta dan pendapat dalam artikel yang disiarkan. Segala pendapat dan interpretasi fakta yang dikemukakan tidak semestinya mewakili pendapat dan dasar Jabaan Perkhidmatan Awam atau Kerajaan Malaysia.

EDITORIAL INFORMATION:

Editor-in-Chief

Puan Maemuna Abidin

Editorial Board

Sidang Editor

Penaung :
 • Tan Sri Mohamad Zabidi Zainal, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Malaysia

  Penasihat :
 • Dr. Abd Halim Mohd Hussin Ketua Editor :
 • Puan Maemuna Abidin

  Editor :
 • Dr. Hajah Rusni A.Ghani
 • Dr. Raja Kamariah Raja Mohd Khalid
 • Dr. Amran Hassan
 • Encik Mohamad Fauzi Saad
 • Puan Naniyati Shuib
 • Cik Nor Azizi Mansor
 • Encik Riziandy Nawawi
 • Encik Nordin Yusoff
 • Puan Aida Fitrina Ruslan

  Penyelaras :
 • Mohd Izuddin Mashkor

  Edaran :
 • Bila Usop

  Grafik :
 • A. Rahman Md. Yasim

 •   Journal Coverage    Indexation
  Indexed by MyJurnal (2020)
  H-Index 0
  Immediacy Index 0.000
  Rank 0

    Other journals
  International Journal of Property Sciences
  JUMMEC
  Journal of Surveying, Construction and Property
  SARJANA
  SEJARAH : Jurnal Jabatan Sejarah Universiti Malaya
  Jurnal Pengajian Media Malaysia