. MyJurnal - Malaysia Citation Centre
      Browse By Title


      Browse By Subject
 
 

      Statistics
  Latest Uploads
  Most Viewed Articles
  Most Downloaded Articles
  Most Viewed Journals

      Articles uploaded in MyJurnal

Administrator Login

Jurnal Bahasa


Kindly contact MCC if you forgot your password.
Home > View Journal
      View Journal

Jurnal Bahasa

OVERVIEW:

Discipline(s) / Subdiscipline(s):

     1. Arts & Humanities
         - Languages & linguistics

E-ISSN: 2462-1889
Print ISSN: 1511-9084
Publisher: Dewan Bahasa dan Pustaka
Publication type: Print & Electronic
Publication frequency: 2 time(s) per year
Journal Website: http://jurnal.dbp.my/index.php/jurnalbahasa

Contact Info

Editor,
Jurnal Bahasa,
Bahagian Majalah,
Dewan Bahasa dan Pustaka,
Jalan Dewan Bahasa,
50460 Kuala Lumpur,
MALAYSIA.

Telefon:03-2147 9266
Fax: 603-2148 4208
E-mel: syukri@dbp.gov.my

Jurnal Bahasa merupakan jurnal berwasit yang diterbitkan dua kali setahun, iaitu pada bulan Jun dan Disember oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Terbitan pertama bermula pada bulan Mac 2001.

Tujuan jurnal ini adalah untuk mengembangkan bidang linguistik dalam bahasa Melayu dan bahasa serumpun.

EDITORIAL INFORMATION:

Editorial Board

LEMBAGA EDITORIAL
 • Professor Emeritus Dato' Dr. Asmah Haji Omar (Universiti Malaya, Malaysia)
 • Professor Dr. Nor Hashimah Jalaluddin (Universiti Kebangsaan, Malaysia)
 • Professor Dr. Kamila Ghazali (Universiti Malaya, Malaysia)
 • Associate Professor Dr. Hiroki Nomoto (Tokyo University of Foreign Studies (TUFS))
 • Associate Professor Dr. Norazuna Norahim (Universiti Malaysia Sarawak, Malaysia)
 • Associate Professor Dr. Mohd Mukhlis Abu Bakar (Nanyang Technological University, Singapore)
SIDANG EDITOR
Editor Pengurus
 • Dr. Rosmani Omar (Dewan Bahasa dan Pustaka)
Timbalan Editor Pengurus
 • Aninah Janang (Dewan Bahasa dan Pustaka)
Editor
 • Mohd Syukri Anwar (Dewan Bahasa dan Pustaka)
Pengerusi Lembaga Pengelola
 • Dato’ Dr. Mohd Anuar Haji Rethwan
Ketua Pengarah
 • Dr. Hazami Jahari
Timbalan Ketua Pengarah (Dasar)
 • Haji Md Johari Hasan
Timbalan Ketua Pengarah (Operasi)
 • Zulfa Hamzah
Pengarah Penerbitan
 • Fauzilahyatun Mustafa

SUBMISSION GUIDELINES:

File:

Hantarkan makalah anda kepada:

Editor Jurnal Bahasa
 • Mohd Syukri Anwar (syukri@dbp.gov.my)

  Makalah yang dimuatkan dalam jurnal ini tertumpu pada kajian linguistik terkini yang dilaksanakan ahli akademik dari dalam dan luar negara, khususnya tentang bahasa Melayu dan bahasa serumpun. Jurnal ini menerbitkan makalah yang terpilih dan bermutu dengan rujukan yang berwibawa. Selain itu, jurnal ini turut menyediakan padanan tajuk, abstrak dan kata kunci dalam bahasa Inggeris bagi setiap makalah yang diterbitkan.

  FORMAT JURNAL BAHASA

  • Makalah ditulis dalam bahasa Melayu sahaja dan belum pernah diterbitkan dalam mana-mana penerbitan (bercetak atau dalam talian).
  • Jumlah perkataan antara 5000 hingga 8000 patah perkataan.
  • Teks makalah menggunakan jenis muka taip teks Times New Roman.
  • Guna tiga peringkat tajuk maksimum.
  • Inden setiap perenggan melainkan perenggan pertama.
  • Makalah yang mengandungi ejaan dan simbol yang tidak dapat dibaca dalam Microsoft Word perlulah disertakan dalam format PDF.
  • Makalah haruslah mengandungi judul, maklumat penyumbang, abstrak, kata kunci, pendahuluan, kajian lepas, metodologi, analisis dan dapatan, perbincangan, kesimpulan, penghargaan (jika ada) dan rujukan dengan perincian seperti yang berikut:
   Judul
   • Judul dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris.
   • Jumlah perkataan dalam makalah antara 4000-8000 patah perkataan termasuk abstrak, nota hujung, rujukan, lampiran, dan bibliografi.
   Maklumat Penyumbang
   • Nama.
   • Afiliasi
   • E-mel
   Abstrak
   • Jumlah perkataan adalah antara 150 – 250 patah perkataan.
   • Abstrak ini mengandungi tujuan kajian, metodologi yang digunakan, data, analisis, dapatan dan kesimpulan ringkas.
   • Abstrak dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris.
   Kata Kunci
   • Enam kata kunci dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris
   Nota
   • Nota seminimum mungkin dan hanya nota hujung yang dibenarkan
   • Kedudukannya di hujung teks sebelum rujukan.
   Rujukan
   • Rujukan menggunakan gaya American Psycological Association (APA) Edisi Ketujuh.
   • Rujukan daripada sumber yang berwibawa.
   • Rujukan lebih daripada 15 rujukan dan perlu ada rujukan daripada jurnal.
   • Rujukan yang diberikan lengkap maklumatnya, dan ada rujukan terkini.
   • Setiap rujukan yang ada dalam teks mesti ada dinyatakan dalam senarai Rujukan di belakang teks.
   • Letakkan nama penulis diikuti tahun dan halaman dan diletakkan dalam kurungan.
   • Contoh gaya APA adalah seperti yang berikut:
   • Makalah Jurnal: Atieh Farashaiyan, & Tan Kim Hua. (2012). A cross-cultural comparative study of gratitude strategies between Iranian and Malaysian postgraduate students. Asian Social Science, 8(7), 139–148.
   • Buku: Asmah Haji Omar. (2008). Bahasa Melayu di samudera (Edisi ke-2). Dewan Bahasa dan Pustaka.
   • Kertas Kerja: Mohammad Fadzeli Jaafar, & Idris Aman. (24 November 2008). Aksen bahasa kebangsaan penutur Melayu tegar dialek? [Pembentangan kertas kerja]. Simposium aksen bahasa kebangsaan: Realiti, identiti, dan integrasi. Universiti Kebangsaan Malaysia
   Rujukan dalam teks
   • Nyatakan nama penulis, tahun terbit dan halaman (jika ada). Contoh: (Crystal, D., 1987:10) atau Crystal (1987).
   Hak Cipta
   • Penulis memberikan keizinan kepada DBP menerbitkan makalah mereka dalam jurnal DBP dan disiarkan dalam talian.
   • Penulis yang ingin menerbitkan semula makalah tersebut perlu mendapatkan keizinan DBP dan menyatakan sumbernya.
    .

 •   Journal Coverage
    Indexation
  Indexed by MyJurnal (2021)
  H-Index 4
  Immediacy Index 0.000
  Rank 0

    Other journals
  International Journal of Property Sciences
  Journal of Health and Translational Medicine
  Journal of Surveying, Construction & Property
  SARJANA
  SEJARAH : Jurnal Jabatan Sejarah Universiti Malaya
  Jurnal Pengajian Media Malaysia